Domácí stránka - služby Bezpečnostní poradenství Elektronická požární signalizace Elektronické zabezpečovací systémy Elektronická kontrola vstupu Kamerové systémy, uzavřené TV okruhy Kontaktní spojení
Elektroinstalace a revize
 
E L E K T R O N I C K Á   K O N T R O L A   V S T U P U
 
Skladba & instalace
 
 
evidence docházky zaměstnanců
  objednáváním a výdejem stravy
  platebními terminály
  sledováním pohybu osob v objektu 
  řízením přístupu na parkovišt
i


E l e k t r o n i c k á   k o n t r o l a  vstupu 
je  v dnešní době nepostradatelnou součástí
hlavních zabezpečení důležitých objektů, 
u kterých je zapotřebí kontrolovatelný přístup.

Systém přístupů a práv je snadno editovatelný
samotným uživatelským správcem.
 
1 - 2
Elektronická požární signalizace