Domácí stránka - služby Bezpečnostní poradenství Elektronická požární signalizace Elektronické zabezpečovací systémy Elektronická kontrola vstupu Kamerové systémy, uzavřené TV okruhy Kontaktní spojení
Elektroinstalace a revize
 
 E L E K T R O I N S T A L A C E   A   R E V I Z E
 
Ceník elektro revizí - platnost 2009

Specializace na systémy EZS,EPS CCTV, EKV- ceny dle rozsahu instalace

Byt -zaleží na množství elektroinstalace

do 1200,- Kč

Rodinný dům- zaleží na množství elektroinstalace

do 1500,- Kč

Větší objekt s mnoha rozvaděči a obvody

1000,- Kč / rozvaděč - nutno upravit dle rozsahu

Revize hromosvodů

500,- Kč / svod

Přihláška k odběru elektrické energie  pro  ČEZ

300 Kč

Označení el. spotřebičů štítkem s číslem revize

15,- Kč / kus

Revize el. ručního nářadí a spotřebičů do 20 ks

Paušálně 2000,- Kč vč. dopravy do Chrudim

Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů

39,- až 70,- Kč za kus podle množství a třídy izolace

Kontrola el. ručního nářadí a spotřebičů

19,- až 40,- Kč za kus dle množství

Cestovné Chrudim

Nefakturujeme

Cestovné mimo Chrudim

8 Kč / km

Ceník školení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Pro stálé zákazníky slevy dle dohody.
Poradenská činnost, kontroly, dohled a odborné vedení elektroinstalačních firem.

Ceny revizí se odvíjejí od rozsahu,stavu  elektroinstalace (hromosvodu) a od stavu dokumentace k elektroinstalaci (hromosvodu). Svou roli zde také hraje 
prostředí ve kterém se revize elektroinstalace nebo hromosvodu provádí.Ve složitějších se cena revize určí po předběžné prohlídce, či po domluvě. 

 
Elektronická požární signalizace