Domácí stránka - služby Bezpečnostní poradenství Elektronická požární signalizace Elektronické zabezpečovací systémy Elektronická kontrola vstupu Kamerové systémy, uzavřené TV okruhy Kontaktní spojení
Elektroinstalace a revize
 
K A M E R O V É   S Y S T É M Y,   U Z A V Ř E N É   T V   O K R U H Y
 
K a m e r o v é   s y s t é m y  se již staly nedílnou součástí moderních bezpečnostních technologií. 

V dnešní době bývají kamerové systémy často doplňkem a podporou Elektronické zabezpečovací signalizace případně, Elektrické
požární signalizace. Používají se především v prostředí, kde je nutné mít přehled o dění v daných prostorách a kde lze předpokládat
nežádoucí vniknutí do objektu nebo jiné vandalismy.Tímto získáte nejen snadný dohled, ale též pocit jistoty.

Na základě následné analýzy archivovaných informací z kamerových systémů, dochází k mnohem vyšší pravděpodobnosti
dopadení pachatelů přestupků a trestních činů !!!

Systém kamerového dohledu se díky vizuálním kontaktu, velice snadno aplikuje 
společně s dalšími systémy zabezpečení. 
 
Elektronická požární signalizace