Domácí stránka - služby Bezpečnostní poradenství Elektronická požární signalizace Elektronické zabezpečovací systémy Elektronická kontrola vstupu Kamerové systémy, uzavřené TV okruhy Kontaktní spojení
Elektroinstalace a revize
 
E L E K T R O N I C K Á   K O N T R O L A   V S T U P U
 
E l e k t r o n i c k é  k o n t r o l y  vstupu mají své uplatnění všude tam, kde je nutné kontrolovat a regulovat přístup osob 
do objektu nebo jeho částí. Slouží k identifikaci vstupujících osob, k odblokování tedy otevření vstupu pro autorizované osoby 
a naopak k zamezení vstupu nepovolaným osobám. 

I d e n t i f i k a c e  osob se provádí prostřednictvím bezkontaktního nebo biometrického elektronického systému a identifikačního 
klíče elektronického čipu v kartě nebo přívěsku. Tento princip kontroly v sobě slučuje unikátní kombinaci zabezpečení a pohodlí. 
 
 
EKV může být doplněn softwarovými moduly:
 
  evidence docházky zaměstnanců
  objednáváním a výdejem stravy
  platebními terminály
  sledováním pohybu osob v objektu
  řízením přístupu na parkoviště
  evidencí návštěv
  ovládáním kopírovacích strojů, atd..
 
 
1 - 2
Elektronická požární signalizace