Domácí stránka - služby Bezpečnostní poradenství Elektronická požární signalizace Elektronické zabezpečovací systémy Elektronická kontrola vstupu Kamerové systémy, uzavřené TV okruhy Kontaktní spojení
Elektroinstalace a revize
E L E K T R O N I C K É   Z A B E Z P E Č O V A C Í   S Y S T É M Y

Tyto systémy zabezpečují
 
 
o s o b y 
  m a j e t e k
  i n f o r m a c e

Informace o vzniku poruchy a alarmu jsou předány
 
 
zvolené místo se stálou službou 
  přímo konkrétnímu uživateli
 
PCO - agentura
  PCO – Městská policie
  PCO – Státní policie 

Instalace EZS závisí kategorizaci objektů
 
 
stupeň 1 (N) nízká rizika
  stupeň 2 (P) nízká až střední rizika
  stupeň 3 (V) střední až vysoká rizika
  stupeň 4 (V) vysoká rizika


Systémy EZS se skládají
  vyhodnocovací ústředny
  detektorů
  příslušenství
  koncového zařízení
Instalace EZS závisí na kategorizaci objektů

Stupně zabezpečení utajovaných skutečností :
 
 
"V"stupeň vyhrazené
  "D"stupeň důvěrné
  "T"stupeň tajné
  "PT"stupeň přísně tajné

 

 
Elektronická požární signalizace