Domácí stránka - služby Bezpečnostní poradenství Elektronická požární signalizace Elektronické zabezpečovací systémy Elektronická kontrola vstupu Kamerové systémy, uzavřené TV okruhy Kontaktní spojení
Elektroinstalace a revize

B E Z P E Č N O S T N Í   P O R A D E N S T V Í

M
imo bezpečnostních řešení informačních systémů se zabýváme
i komplexním bezpečnostním poradenstvím
 

v oblasti technické a personální
 podle zákona č. 412/2005 Sb, o ochraně utajovaných
skutečností.

Nabízíme aktualizaci a komplexní přepracování 
bezpečnostních dokumentací
 

zpracovaných podle zákona č. 418/1998 Sb.,
o ochraně utajovaných skutečností do podoby dokumentace
vyžadované zákonem č. 412/2005 Sb.

Využijte našich profesionálních komplexních služeb.

Elektronická požární signalizace