Domácí stránka - služby Bezpečnostní poradenství Elektronická požární signalizace Elektronické zabezpečovací systémy Elektronická kontrola vstupu Kamerové systémy, uzavřené TV okruhy Kontaktní spojení
Elektroinstalace a revize
Z A B Ý V Á M E  S E

p r o f e s i o n á l n í  zabezpečovací technikou
, která se stává součástí denních potřeb a využití.
Nabízíme nejen rychlé a kvalitní služby, ale též komplexní elektroinstalace a revize.
 
Proč zvolit právě   N A Š E   Ř E Š E N Í ?

  funkcionality a možnosti rozšiřitelnosti systému
  instalace v libovolném prostředí dle požadavků zákazníka
 
široké portfolio, vysoká kvalita
  snadné použití
  vysoká bezpečnost řešení

  jednotný centrální systém, rychlý přístup k datům z libovolné   
   připojené lokality
 
Naším cílem v oblasti výstavby systémů 
a poskytování dalších služeb je především:


  porozumění a pokrytí potřeb zákazníka
  nabídnutí optimálního řešení, postaveného pouze 
   na digitálních technologiích, s centrálním řídícím 
   systémem a jednotnými dohledovými nástroji
  nabídnout možnost řešení legislativních otázek
   instalace a provozování systémů
Co umíme:

  místní šetření pro posouzení vhodného způsobu 
   střežení daného objektu
  vypracování technicko ekonomické studie
  vypracování celkového projektu
  dodávku systému na klíč nebo po etapách
  revize systému, pravidelné kontroly a servis
  konfiguraci systému
 
zaškolení obsluhy
  poradenství
Elektronická požární signalizace